Na co se vztahuje komerční všeobecné pojištění odpovědnosti?
Na co se vztahuje komerční všeobecné pojištění odpovědnosti?

Video: Na co se vztahuje komerční všeobecné pojištění odpovědnosti?

Video: Na co se vztahuje komerční všeobecné pojištění odpovědnosti?
Video: Pojištění odpovědnosti ("pojistka na blbost") 2023, Prosinec
Anonim

Obchodní obecná odpovědnost (CGL) je druh pojistné podmínky který poskytuje Dosah podniku za ublížení na zdraví, újmu na zdraví a na majetku způsobené provozem, výrobkem nebo zraněním podniku v prostorách podniku.

Jaký je zde rozdíl mezi všeobecnou obchodní odpovědností a všeobecnou odpovědností?

The rozdíl mezi obecnou odpovědností a profesionální odpovědnost jsou typy rizik, která pokrývají. Obecná odpovědnost chrání před fyzickým zraněním osob nebo poškozením majetku v důsledku vašeho každodenního provozu. Profesionální odpovědnost kryje nedbalost související s profesionálními službami nebo radami.

Stejně tak na co se vztahuje mé obecné pojištění odpovědnosti? Všeobecné pojištění odpovědnosti pomáhá zakrýt náklady na odpovědnost nároky vznesené proti vaše podnikání za zranění osob třetí stranou, poškození majetku třetí strany a zranění reklamy. Obecná odpovědnost typicky kryty : Náklady související se stížnostmi na poškození majetku vznesenými proti vaše podnikání.

Co je v tomto ohledu krytí A v obchodní obecné politice odpovědnosti?

Dosah A: Tělesná zranění a poškození majetku Odpovědnost Duševní zranění a emocionální strádání lze považovat za tělesné zranění, a to i bez fyzického ublížení na zdraví. Odměňování pracovníků a zaměstnanecké postupy pojištění odpovědnosti za škodu jsou vyloučeny, ale lze je zakoupit samostatně opatření.

Proč potřebuji komerční pojištění obecné odpovědnosti?

Téměř každý podnik potřebuje nějakou formu pojištění obecné odpovědnosti chránit majetek společnosti a podepisovat důležité smlouvy. Komerční obecná odpovědnost může pomáhat malým podnikům platit za nečekané soudní spory, podepisovat obchody s novými klienty, pronajímat komerční prostoru a vyhnout se bankrotu.

Doporučuje: